Norrgårdens Vänner

Norrgårdens Vänner

Norrgårdens vänner stöttar arbetet med att bevara den unika miljön vid Norrgården på Ingmarsö i Stockholms skärgård.


Norrgårdens Vänner är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden, vars syfte är att;


Genom medlemsavgifter och andra anskaffade medel och resurser stödja bevarandet av Norrgården 1:5 1:216 och 1:217.

Genom arbetsinsatser delta i skötselåtgärder av Norrgårdens unika byggnader och fastighetens natur- och kulturmiljöer samt bistå med dess förvaltning.

Ge utrymme för lokala förmågor inom byggnadsvård, naturvård, konst, hantverk, kulturhistoria m.m. att synas och verka inom ramen för Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skolas verksamheter.Medlemsavgift: 200 kr per person och 300 kr per familj och betalas in på BG 317-2632. Glöm inte att ange ditt namn i meddelanderaden.Genom olika aktiviteter verkar föreningen för att bevara natur och historia.


Som medlem får du regelbunden information om verksamheten och inbjudningar till arrangemang. Varje sommar anordnas Norrgårdens dag, ett par gånger om året anordnas bak i gamla bakugnen i stjärnhuset, med hjälp av "bagarmäster", på logen sång, musik, dans, akvarellkurs och föredrag mm.


Du är också hjärtligt välkommen att delta i de arbetsdagar som arrangeras två gånger om året.

Där lärare från tidigare byggnadsvårdsläger, instruerar och lär ut gammal hantverksteknik.