Ingmarsö Kulturlandskap

INGMARSÖ KULTURLANDSKAP

Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola driver verksamheten Ingmarsö Kulturlandskap vars syfte är att bibehålla och utveckla Ingmarsös vackra jordbrukslandskap.


Stiftelsen har sökt och erhållit medel från Leader Stockholmsbygd för att göra investeringar som möjliggör utvecklingen av verksamheten.


Vi informerar löpande om verksamheten på Ingmarsös hemsida www.ingmarso.se